Biografier

Bjørn Stordrange


Født: 13.01.1956
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1981-85 1. suppleant Vest-Agder fylke Amanuensis Ved Det juridiske fakultet; Forsker ved Det juridiske fakultet; Medarbeider Høyres Avis; Redaksjonssekretær Lov og rett; Vitenskapelig assistent ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo Høyre
1985-89 1. suppleant Vest-Agder fylke Amanuensis Ved Det juridiske fakultet; Forsker ved Det juridiske fakultet; Førsteamanuensis Ved Det juridiske fakultet; Professor II ved Institutt for Rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø; Redaksjonssekretær Lov og rett; Sorenskriver i Flekkefjord Høyre
1989-93 1. suppleant Vest-Agder fylke Partner i advokatfirmaet Smith og Grette; Professor II ved Institutt for Rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø; Redaksjonssekretær Lov og rett; Sorenskriver i Flekkefjord Høyre
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Justis- og politidepartementet 16.10.1989 - 02.11.1990