Biografier

Edvard Bull


Født: 04.12.1881
Død: 26.08.1932
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Utenriksminister Utenriksdepartementet 28.01.1928 - 14.02.1928

Personalia:

Født 04.12.1881, Oslo.
Sønn av dr.med. Edvard Isak Hambro Bull (1845-1925) og Ida Marie Sofie Paludan (1861-).

Utdanning og yrke:

Student - Gjertsens skole i Oslo (1899)
Cand.mag. (1906)
Student - Tyskland og Frankrike (1906-1907)
Student - England og Tyskland (1910-1911)
Universitetsstipendiat i historie (1910)
Dr.philos. - Avhandling: 'Folk og kirke i middelalderen' (1912)

Dosent (1913-1917)
Professor i historie (1917)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1919-22 medlem Oslo bystyre
1922-25 medlem Oslo bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Den parlamentariske skolekommisjon av 1922
Formann - Kristiania folkeakademi
Medlem - Akershus-komiteen av 1904 (1904)
Medlem - Oslo Videnskaps-Akademi (1914)
Konsulent i historie - Nobelstiftelsen (1914-1918)
Medlem - Skolestyret (Oslo) (1917-1925)
Medlem - Akershus-komiteen av 1922 (1922)

Verv i partier:

Deltok - Internasjonale arbeiderkongress i Russland (1921)
Deltok - Internasjonale arbeiderkongress i Holland (1922)
Viseformann - Det Norske Arbeiderparti (1923-1932)
Deltok - Internasjonale arbeiderkongress i Østerrike (1924)

Litteratur:

Medutgiver - Kristianias historie (flere bind)
Medutgiver - Biografisk Leksikon
Grunnla - St. Hallvard (sammen med A. W. Brøgger)
Utga - For øvrig en rekke brosjyrer, artikler og avhandlinger av politisk og vitenskapelig innhold i tidsskrifter og aviser
Utga - Akers historie (1918)
Utga - Klassekampen (1921)
Utga - Den russiske arbeider- og bondebevegelse (1922)
Utga - Verdenskrigens utbrudd (1923)
Utga - Verdenskrigens utbrudd (1923)
Utga - Grundriss av Norges historie (1926)
Utga - Det norske folks liv og historie bd. 2 (1931)