Biografier

Wilhelm Christopher Christophersen


Født: 15.12.1832
Død: 26.07.1913
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Utenriksminister Utenriksdepartementet 19.03.1908 - 01.02.1910

Personalia:

Født 15.12.1832, Brevik.
Sønn av tolbetjent Ole Christophersen og Tobine Christine Petersen.

Utdanning og yrke:

Student (1850)
Cand.jur. (1859)

Huslærer - Haag (1851-1853)
Sproglærer - Kristiania (1853-1854)
Kopist - Revisjonsdepartementet (1857-1859)
Kopist - Indredepartementet (1859-1864)
Norsk-svensk konsul - Barcelona (1864-1868)
Generalkonsul - Buenos Aires (1868-1878)
- Kommerciel mission til Indien, Australien og New Zealand (1871-1873)
Generalkonsul - Leith (1878-1882)
Generalkonsul - Antwerpen (1882)
Norsk-svensk minister (sendemann) - Mexico (speciel mission) (1885-1886)
Norsk-svensk minister (sendemann) - Bern (speciel mission) (1893)

Offentlige verv:

Deltok - Avslutningen av traktater med Frankrike (1891) og Madrid (1892)
Generalkommisær - Utstillingen i Philadelphia (1876)
Generalkommisær - Utstillingen i Paris (1878)
Medlem - Traktatkomiteen (1890)
Formand - Konsulatkomiteen (1891)
Formand - Sjødygtighetskommissionen (1894-1898)
Medlem - Komiteen om Englandsruten (1897)
Generalkommisær - Utstillingen i Paris (1900)
Medlem - Den unionelle konsulatkomite (1902)