Biografier

Karl Friederich Griffin Dawes


Født: 05.01.1861
Død: 08.04.1941
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Forsvarsdepartementet 23.10.1907 - 18.03.1908

Personalia:

Født 05.01.1861, Fredrikstad.
Sønn av ingeniør, senere trælasthandler i Fredrikstad og Kristiania Henry Dawes og Caroline Griffin.

Utdanning og yrke:

Utdannelse med offentlig stipendium - Frankfurt (1890), Berlin (1891) og Danmark (1895)
Eksamen - Sjøkrigsskolen (1884)
Eksamen - Militære høiskole (1885)

Sekondløitnant (1882-1885)
Premierløitnant (1885-1894)
Kaptein (1894-1900)
Tekninsk assistent - Forsvarsdepartementet (1895-1900)
Avdelingschef - Forsvarsdepartementet (1899-1901)
Kommandørkaptein (1900-1903)
Midlertidig verftsdirektør - Horten (1901-1902)
Chef - Sjøkrigsskolen (1902-1907)
Kommandør (1903-1910)
Chef - Sjøkrigsskolen (1908-1910)
Kontreadmiral og kommanderende admiral (1910)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Kristiania formannskap
1901-04 medlem Horten formannskap

Offentlige verv:

Medlem - Kommandokomiteen (1896-1899)
Suppleant - Elektricitetskommissjonen (1897)
Formand - Hortenskomiteen (1906)
Formand - Sjømilitære samfund (1906-1908)

Verv i partier:

Formand - Jarlsberg og Larviks amts venstreforening (1884-1885)