Biografier

Christian Theodor Holtfodt


Født: 17.10.1863
Død: 24.02.1930
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Forsvarsdepartementet 08.08.1914 - 19.02.1919

Personalia:

Født 17.10.1863, Oslo.
Sønn av malermester Hans Christian Holtfodt (1829-1895) og Caroline Emilie Torgersen (1832-1909).

Utdanning og yrke:

Student - Gjertsen, Oslo (1882)
Cand.philos. (1883)
Høyskoleeksamen (1889)
Stipendiat - Københavns befestninger, samt studiereiser til kanonverkstedene i Krupp og Schneider-Canet (1902-1902)

Lærer i geometri - Gjertsens skole (i en rekke år)
Leder - Forsvarsvesenet under første verdenskrig
Offiser (1886)
Premierløytnant - Artilleriet (1889)
Aspirant - Generalstaben (1891-1895)
Kaptein og sjef - 2. landvernsbatteri (1894-1902)
Adjoint - Generalstaben (1897-1899)
Lærer - Krigsskolen (1899-1907)
Kaptein og kompanisjef - Kystartilleriet (1902-1908)
Kaptein - Generalstaben (1902-1908)
Lærer - Den militære høyskole (1903-1910)
Kaptein og kompanisjef - Festningsartilleriet (1907-1908)
Oberst og kommandant - Oscarsborg (1908-1912)
Generalmajor og sjef - Festningsartilleriet (1912)
Kst. generaldirektør - Statsbanene (1919-1922)
Generalinspektør - Festningsartilleriet (1922-1927)
Kommanderende general (1927-1930) (til sin død)

Offentlige verv:

Medlem - Mitraljøsekommisjonene av 1896 og 1897 (1896-1897)
Sekretær, senere medlem - Komiteen om hovedstadens forsvar av 1899 (grensefestningene) (1899)
Militær konsulent - Karlstad-forhandlingene (1905)
Medlem - Komiteen av 1889 om Bergens befestninger (Kloneskommisjonen) (1908)
Medlem - Komiteene om Kristianiafjordens forsvar (maikt. 1913, novemberkt. 1913, junikt. 1914, i den siste var han formann) (1913-1914)
Medlem - Frihavnkommisjonen av 1919 (1919)
Medlem - Ferjekommisjonen Norge-Jylland av 1920 (1920)
Formann - Jernbanens administrasjonskommite av 1920 (1920)
Formann - Mellomrigsbanekommisjonen av 1921 (1921)

Litteratur:

Skrevet - Avhandlinger i Norsk Mil. Tidsskrift
Utga - Utredning om en ny forsvarsordning (1930)