Biografier

Nils Olaf Hovdenak


Født: 08.01.1854
Død: 21.07.1942
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Arbeidsdepartementet 23.08.1912 - 30.01.1913

Personalia:

Født 08.01.1854, Bolsø.
Sønn av gaardbruker Ole Olsen Hovdenak og Marit Nilsdatter.

Utdanning og yrke:

Studiereiser - Utlandet
Eksamen - Tronhjems tekniske skole (1875)
Eksamen - Teknisk skole i Hannover (1879)

Ansat - Statens veivæsen (fra 1875)
Planlegger - Veianlæg paa Island (1884-1886)
Arbeidsbestyrer - (Statens veivæsen) (fra 1888)
Amtsingeniør - Romsdals amt (fra 1895)

Offentlige verv:

Formand - Romsdals amts jernbanekomite (1896)