Biografier

Johannes Irgens


Født: 31.07.1869
Død: 29.12.1939
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Utenriksminister Utenriksdepartementet 02.02.1910 - 19.02.1912
Utenriksminister Utenriksdepartementet 20.02.1912 - 30.01.1913

Personalia:

Født 31.07.1869, Aas (landbrukshøiskolen).
Sønn av cand.filos., landbrukslærer Marcus Frederik Irgens og Julie Martine Nicoline Dyrgreen.

Utdanning og yrke:

Student - Kristiania katedralskole (1887)
Cand.jur. (1892)

Konsulatattaché med stipendium - Vicekonsulatet i Bordeaux (1892-1893)
Konsulatattaché med stipendium - Generalkonsulatet i Antwerpen (1893-1895)
Advokatfullmægtig - Kristiania (1895)
Overretssakfører - Kristiania (1898)
Høiesteretsadvokat (1900)
Chargé d'affaires og legationssekretær - London (1905-1908)
Minister (sendemann) - London (1908-1910)
Kst. stiftsamtmand - Hamar (1914)
Amtmand - Hedemarken (1914)

Offentlige verv:

Formand - Riksforsikringens appellkommisjon (1902-1905)

Verv i organisasjoner:

Formand - Studentersamfundet (1897-1897)