Biografier

Gunnar Jahn


Født: 10.01.1883
Død: 31.01.1971

Medlemskap i delegasjoner:

Medlem - Folkeforbundets økonomiske komite, 1928-1930.
Medlem - Folkeforbundets økonomiske komite, 1936-1937.
Korresponderende medlem - Folkeforbundets statistiske ekspertkomite, 1930.
Korresponderende medlem - Komiteen til fordeling av Folkeforbundets utgifter, 1934.
Delegert - Folkeforbundets befolknings- og medisinalstatistikerkonferanse i Genève, 1925.
Delegert - Folkeforbundets internasjonale hvalkonferanse i Berlin, m.fl., 1930.
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Finans- og tolldepartementet 03.11.1934 - 19.03.1935
Statsråd Finans- og tolldepartementet 25.06.1945 - 04.11.1945

Personalia:

Født 10.01.1883, Trondheim.
Sønn av tannlæge Christian Fredrik Michael Jahn (1836-1914) og Elisabeth Wilhelmine Wexelsen (1854-1930).

Utdanning og yrke:

Student - Trondheims katedralskole (1902)
Cand.jur. (1907)
Cand.oecon. (1909)
Statsøkonomi og statistikk - Heidelberg, Berlin, Paris (1910-1911)

Sakførerfullmektig, deretter edsv. fullm. hos sorenskriveren - Lofoten (1907-1908)
Sekretær - Statistisk sentralbyrå (1911-1917)
Lærer i statsøkonomi - Kristiania handelsgymnasium (1913-1918)
Foreleser og lærer i statistikk - Universitetet i Oslo (1913-1920)
Avdelingssjef - Rasjoneringsdirektoratet (1917-1918)
Direktør - Rasjoneringsdirektoratet (1919-1920)
Kst. direktør - Statistisk sentralbyrå (1920)
Sensor i statsøkonomisk, og juridisk embetseksamen (1922)
Sjefdirektør - Norges Bank (1946-1954)

Offentlige verv:

Delegert - En rekke sjefsmøter i de nordiske land i egenskap av å være sjef for Statistisk sentralbyrå
Delegert - Det internasjonale statistiske institutts kongresser i Brüssel, Warzawa, Madrid, London, Athen, Praha og Washington
Delegert - En rekke konferanser i Det internasjonale arbeidsbyrå i Genève
Medlem - Forsikringslovskomiteen
Æresmedlem - Institut International de Statistique
Medlem - Den militære rasjoneringskomite (1917)
Medlem - Komiteen om kringsfanger i Norge (1917)
Medlem - Utvalget om saltvannsfiskerienes etterretningsvesen (1922)
Formann - Komiteen om telegrafvesenets regnskapsordning (1924)
Formann - Valutakommisjonen (1925)
Medlem - Næringsorganisasjonenes undersøkelseskt. (1925)
Medlem - Voldgiftsretten for papirindustrien (1926)
Delegert - Den økonomiske verdenskonferanse i Genève (1927)
Medlem - Oslo Videnskaps-Akademi (1927)
Delegert - Konvensjonen om økonomisk statistikk i Genève (1928)
Delegert - Tollkonferanse i Genève (1930)
Formann - Skattetrykkutvalget (1930)
Delegert - Tollkonferanse i Genève (1931)
Delegert - Konferanse i Haag i forbindelse med Oslo-konvensjonen (deltok senere s.å i forhandlingene om denne kon.) (1931)
Formann - Komiteen til revisjon av Det internasjonale statistiske institutts statuetter (1931-1932)
Formann - Pengekt. (1932)
Formann - Komiteen om Statens balansekonto (1933)
Formann - Komiteen om handelspolitiske sakers behandling (1933)
Delegert - Den økonomiske verdenskonferanse i London (1933)
Medlem - Norsk samordningskomite for internasjonale studier (1935)
Medlem - Det internasjonale arbeidsbyråets statistiske ekspertkomite (1936)
Delegert - Den landbruksstatistiske konferanse i Rom, m.fl. (1936)
Formann - Den rådgivende nemnd for strukturoversikt for Norge (1937)
Medlem - Stortingets Nobelkomite (1937)
Medlem - Universitetets plankomite for samfundsforskning (1938)
Medlem - Voldgiftsretten for veiarbeiderkonflikten (1938)
Medlem - Voldgiftsretten for tømmerprisene (1938)
Medlem - Voldgiftsretten for tømmerprisene (1939)
Formann - Komiteen for internasjonal hvalstatistikk (1939)
Formann - Komiteen om nye ervervsmuligheter for fiskeribefolkningen (1939)
Medlem - Voldgiftsretten for transportarbeiderkonflikten (1939-1940)
Formann - Rådet for utenrikshandelen (1939-1940)
Varamann - Arbeidsretten (1940-1943)
Formann - Penge- og finansrådet (1945)
Medlem - Styret for A.s Nordag under off. forvaltning (1945)
Governor - The International Bank for Reconstruction and Development (1945)
Governor - The International Monetary Fund (1945)
Formann - Stortingets Nobelkomite (1946)
Delegert - (Norges representant i) det sosiale råd i kommisjonen for statistikk (1946)
Formann - Komiteen til å forberede konferansen om handel og sysselsetting i London 1946 (1946)
Medlem - Hvalfangstens oppgjørskomite (1946-1947)
Formann - Valutarådet (1947)
Medlem - Riksskattestyret (1947)
Delegert - Statistiske møter i New York og Washington (1947)
Delegert - Bankkonferansen i London (1947)
Delegert - Bankkonferansen i Washington (1948)
Utsending - I anledning av Marshallplanen (USA) (1948)

Verv i partier:

Medlem - Venstres landstyre (1946)

Verv i organisasjoner:

Sekretær - Norsk Forening for sosialt Arbeide
Medlem - Statens prisråd (1920-1926)
Medlem - Selskapet for Norges Vels utvalg for driftsundersøkelser (1927)
Medlem - Trustkontrollens ankenemd (1930-1940)
Formann - Statsøkonomisk Forenings styre (1932-1937)
Medlem - Selvhjelpsrådet (1934-1940)
Formann - Clearingnemnda (1934-1940)

Andre administrative verv:

Formann - Representantskapet for Den Norske Industribank (1936-1947)

Litteratur:

Utga - Byggeskikken på den norske landsbygd (1925)
Utga - Statistikens teknik og metode (1937) (3dje utg.)
Utga - Om binding av ørretfluer (1938)

Diverse:

Okkupasjonen: Medlem av Administrasjonsrådet, 'Kretsen' og senere Hjemmefrontens hovedkomite. Arrestert 25. okt. 1944, satt på Grini til frigjøringen 7. mai 1945.