Biografier

Otto Richard Kierulf


Født: 29.01.1825
Død: 07.01.1897
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsminister Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.11.1871 - 20.03.1884