Biografier

Ernst Motzfeldt


Født: 01.03.1842
Død: 10.06.1915
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 02.05.1893 - 30.06.1894
Statsråd Justis- og politidepartementet 01.07.1894 - 13.07.1894