Biografier

Hans Christian Petersen


Født: 11.08.1793
Død: 26.09.1862
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Marinedepartementet 17.10.1839 - 31.05.1840
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.06.1840 - 31.05.1841
Statsråd Marinedepartementet 01.06.1841 - 31.08.1843
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.09.1843 - 31.08.1844
Statsråd Marinedepartementet 01.09.1844 - 21.03.1845
Statsråd Justis- og politidepartementet 01.04.1845 - 30.06.1847
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.07.1847 - 30.06.1848
Statsråd Indredepartementet 01.07.1848 - 30.06.1849
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.07.1849 - 31.08.1850
Statsråd Justis- og politidepartementet 01.09.1850 - 31.08.1851
Statsråd Armédepartementet 01.09.1851 - 14.07.1852
Statsråd Marinedepartementet 01.09.1852 - 29.10.1852
Statsråd Armédepartementet 01.10.1852 - 10.10.1852
Statsråd Marinedepartementet 12.04.1853 - 31.05.1853
Statsråd Justis- og politidepartementet 01.06.1853 - 31.08.1853
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.09.1853 - 30.06.1854
Statsråd Justis- og politidepartementet 01.07.1854 - 31.08.1855
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.09.1855 - 31.08.1856
Statsråd Armédepartementet 01.09.1856 - 10.09.1857
Statsråd Marinedepartementet 14.09.1857 - 30.09.1857
Statsråd Armédepartementet 03.10.1857 - 27.10.1857
Statsråd Marinedepartementet 15.10.1857 - 31.08.1858
Statsråd Justis- og politidepartementet 01.09.1858 - 30.06.1859
Førstestatsråd 04.12.1858 - 11.12.1861
Statsråd Marinedepartementet 28.05.1859 - 24.07.1860
Statsråd Revisjonsdepartementet 01.07.1859 - 11.12.1861