Biografier

Torolf Prytz


Født: 26.11.1858
Død: 13.06.1938
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1900-03 4. suppleant Kristiania, Hønefoss og Kongsvinger Statsråd Venstre
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Industriforsyningsdepartementet 28.04.1917 - 04.07.1918

Personalia:

Født 26.11.1858, Herten i Alstahaug.
Sønn av foged Eiler Hagerup Krog Prytz (1812-1900) og Anne Margrethe Thomesen (1820-1900).

Utdanning og yrke:

Student - Hannos tegnskole (ett år)
Student - Gjertsen skole, Oslo (1870)
Eksamen - Kristiania tekn. skoles arkitektavdeling (1876)
Diplomeksamen - Kønigliche Hochschule i Hannover (1881)

Murerlære (en tid)
Assistent - Arkitekt Thrap-Meyer (i tre år)
Assistent - Stadskonduktør Bull (1881-1882)
Fast tilknyttet - J. Tostrup (gullsmed) (fra 1882) (medinnehaver 1884, eneinnehaver 1890)

Offentlige verv:

Formann - Hovedkomiteen for den komite, som i 1907 forberedte Norges jubileumsutstilling i 1914; senere formann i utstillingens hovedkomite
Medlem - Kunstindustrimuseets styre (1884-1934)
Norges komissær - Utstillingen i Chicago (1893)
Jurymedlem - Utstillingen i Paris (1900)
Medlem - Fagskolekomiteen (1905)
Medlem - Statens kroningskomite (1906)
Formann - Forstanderskapet for Statens teknologiske institutt (1916-1935)
Formann - Komiteen for Eidsvollsmonumentet (1924-1936)
Formann - Kunstindustrimuseets styre (1929-1934)

Verv i organisasjoner:

Deltok - Gjenopprettelsen av Oslo Gullsmedlaug (1884)
Medlem - Den Norske Husflidsforenings styre (1891-1935)
Medlem - Forstanderskapet for Statens haandverks- og kunstindustriskole (1892-1900)
Viseformann - Kristiania Haandverks- og Industriforenings styre (1902-1906)
Medlem - Forstanderskapet for Statens haandverks- og kunstindustriskole (1904-1928)
Deltok - Stiftelsen av Norges Gullsmedforbund (1907)
Formann - Den Norske Husflidsforenings styre (1907-1935)
President - Norges Røde Kors (1922-1930)