Biografier

Arnold Christopher Ræstad


Født: 15.02.1878
Død: 18.09.1945
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Utenriksminister Utenriksdepartementet 22.06.1921 - 30.05.1922

Personalia:

Født 15.02.1878, Oslo.
Sønn av handelsfullmektig Christopher Andrea Ræstad (1847-1904) og Maren Gjertine Monge (1847-1936).

Utdanning og yrke:

Student - Kristiania katedralskole (1896)
Cand.jur. (1900)
Student - England (1903)
Student - Paris (1905)
Dr.jur. (1913)

Medinteressert - Flere handels- og industriselskaper i Oslo (i tiden etter statsrådsperioden)
Edsv. fullmektig - Sorenskriveren i Larvik (1901-1903)
Fullmektig - Advokat J. Rømcke (1903-1906)
Sekretær - Utenriksdepartementet (1906-1910)
Universitetsstipendiat - Handelspolitikk og folkerett (1913-1918)
Foreleser - Nobelinstituttet (fra 1928)

Offentlige verv:

Formann - Nemnden om en bygning for Norsk Rikskringkasting
Medlem - Tolltariffkommisjon (1915)
Formann - Den departementale rasjoneringskomite (1917)(studerte i Sverige og Danmark rasjoneringen i disse land)
Delegert i England - Forhandlinger om en omordning av nyhetstjenesten med utlandet (1917)
Formann - Luftfartslovkomiteen (1918)
Medlem - Traktatkommisjonen (1919)
Medlem - Banklovkomiteen (1919)
Medlem - Finansrådet (1919)
Sakkyndig - De forberedende arbeider for Spitsbergentraktaten (Paris) (1919)
Styreformann - Det Norske Luftfartsselskap (1919-1920)
Styremedlem - Den norske forening for Nasjonenes Liga (1919-1920)
Medlem - Valutarådet (1920)
Formann - Komiteen om forandringer i den internasjonale radiokommisjon (1920)
Deltok - Internasjonal kredittkonferanse i Paris (1920-1921)
Medlem - Traktatdelegasjonen til vinlandene (1920-1921)
Styremedlem - Norsk Luftseiladsforening (1925-1926)
Medlem - Tyvlytterkomiten (1929)
Medlem - Juristkommisjon nedsatt av Folkeforbundet (1929)(for revisjon av vedtektene ved den faste internasjonale domstol)
Medlem - Utvalget om kringkastingens framtidige ordning (1930)
Medlem - Voldgiftsdomstolen i Haag (fra 1930)
Formann - Juristkommisjonen nedsatt av Folkeforbundet (1930-1931)
Associé - Institut de Droit International (fra 1931)
Delegert - Folkeforbundets møte i Genève (1932)(varamann for de delegerte i 1929 og 1930)
Formann - Styre for Norsk Rikskringkasting (1933-1940)

Litteratur:

Redaktør - "Tidens Tegn"s utenriksavdeling
Skrevet og utgitt - En rekke politiske brosjyrer m.m.
Utga - Norges gamle karter (1910)
Utga - Kongens Strømme (doktoravhandling) (1912) (skaffet ham Nansenfondets pris)
Utga - Norges høihetsrett over Spitsbergen i eldre tid (1912)
Utga - La mer territoriale (1913) (skaffet ham Mention très honorable fra Institut de France)
Utga - Norges Handels- og skibsfartstraktater (1914)
Utga - Handelspolitikk (1914)
Utga - Krigs- og fredsproblemer (1916)
Utga - Truster og karteller (1916)
Utga - Dyrtid før og nu (1916)
Utga - Finnmarks politiske historie (1920)
Utga - Italiensk fascisme (1924)
Utga - Voldgiftstraktater (1927)
Utga - Bernerkonvensjonen (1928)
Utga - Hvalfangsten på det frie hav (1928) (også i fransk utgave)
Utga - Danmark, Norge og folkeretten (1933)
Utga - Penger, valuta og gull (1934)