Biografier

Rolf Arthur Hansen


Født: 23.07.1920
Død: 26.07.2006
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Forsvarsdepartementet 15.01.1976 - 07.10.1979
Statsråd Miljøverndepartementet 08.10.1979 - 03.02.1981
Statsråd Miljøverndepartementet 04.02.1981 - 13.10.1981