Biografier

Arne Arnesen


Født: 15.02.1928
Død: 17.12.2010
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Utenriksdepartementet 30.10.1973 - 01.11.1975
Statssekretær Departementet for utviklingshjelp 27.07.1987 - 15.10.1989