Biografier

Jan Erik Gulbrandsen


Født: 29.05.1938
Død: 04.09.2007
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Miljøverndepartementet 01.06.1974 - 14.02.1975