Biografier

Viking Mestad


Født: 1930
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Forbruker- og administrasjonsdepartementet 01.11.1972 - 15.10.1973