Biografier

Arne Treholt


Født: 1942
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Sekretariatet for havretts- og fiskerigrensesaker 10.03.1976 - 31.12.1978