Biografier

Martin Arvid Kolberg


Født: 24.02.1949
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1977-81 2. suppleant Buskerud fylke Hjelpearbeider, Mekanisk industri; Hjelpearbeider, Romika skofabrikk; Lab.ass., Norsk Kabelfabrikk; Postbud Arbeiderpartiet
2001-05 1. suppleant Buskerud fylke Hjelpearbeider, Mekanisk industri; Hjelpearbeider, Romika skofabrikk; Lab.ass., Norsk Kabelfabrikk; Postbud Arbeiderpartiet
2009-13 1. representant Buskerud fylke Hjelpearbeider, Mekanisk industri; Hjelpearbeider, Romika skofabrikk; Lab.ass., Norsk Kabelfabrikk; Postbud Arbeiderpartiet
2013-17 1. representant Buskerud fylke Hjelpearbeider, Mekanisk industri; Hjelpearbeider, Romika skofabrikk; Lab.ass., Norsk Kabelfabrikk; Postbud Arbeiderpartiet
2017-21 1. representant Buskerud fylke Hjelpearbeider, Mekanisk industri; Hjelpearbeider, Romika skofabrikk; Lab.ass., Norsk Kabelfabrikk; Postbud Arbeiderpartiet
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Statsministerens kontor 13.07.1995 - 24.10.1996
Statssekretær Forsvarsdepartementet 01.11.1996 - 16.10.1997