Biografier

Ansgar Gabrielsen


Født: 21.05.1955
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1993-97 4. representant Vest-Agder fylke Assurandør Høyre
1997-01 4. representant Vest-Agder fylke Assurandør Høyre
2001-05 2. representant Vest-Agder fylke Assurandør Høyre
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Nærings- og handelsdepartementet 19.10.2001 - 17.06.2004
Helse- og omsorgsminister Helsedepartementet 18.06.2004 - 30.09.2004
Statsråd Helse- og omsorgsdepartementet 01.10.2004 - 16.10.2005