Biografier

Knut Olav Frydenlund


Født: 31.03.1927
Død: 26.02.1987
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1969-73 12. representant Oslo Konsulent ved Arbeiderbevegelsens utredningskontor Arbeiderpartiet
1973-77 15. representant Oslo Konsulent Arbeiderpartiet
1977-81 13. representant Oslo Utenriksminister Arbeiderpartiet
1981-85 13. representant Oslo Cand.jur Arbeiderpartiet
1985-89 13. representant Oslo Cand.jur Arbeiderpartiet
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Utenriksminister Utenriksdepartementet 16.10.1973 - 14.01.1976
Utenriksminister Utenriksdepartementet 15.01.1976 - 03.02.1981
Utenriksminister Utenriksdepartementet 04.02.1981 - 13.10.1981
Utenriksminister Utenriksdepartementet 09.05.1986 - 25.02.1987