Biografier

Bjarne Håkon Hanssen


Født: 01.11.1962
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1989-93 5. suppleant Nord-Trøndelag fylke Bestyrer Klingenbergheimen HVPU; Rådmann Fosnes kommune; Seniorrådgiver First House Arbeiderpartiet
1997-01 1. representant Nord-Trøndelag fylke Seniorrådgiver First House Arbeiderpartiet
2001-05 1. representant Nord-Trøndelag fylke Seniorrådgiver First House Arbeiderpartiet
2005-09 1. representant Nord-Trøndelag fylke Seniorrådgiver First House Arbeiderpartiet
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Landbruksdepartementet 17.03.2000 - 18.10.2001
Statsråd Arbeids- og inkluderingsdepartementet 17.10.2005 - 19.06.2008
Statsråd Helse- og omsorgsdepartementet 20.06.2008 - 20.10.2009