Biografier

Erik Gjems-Onstad


Født: 22.02.1922
Død: 18.11.2011
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1973-77 9. representant Akershus fylke Egen advokatforretning i Oslo; Egen advokatforretning på Hvalstad; Fast forsvarer Asker og Bærum Herredsrett; Høyesterettsadvokat; Mobiliseringsdisponent som krigsadvokat oberst ved Luftkommando Sør-Norge Fremskrittspartiet