Biografier

Kari Gjesteby


Født: 16.05.1947
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Departementet for handel og skipsfart 04.02.1981 - 13.10.1981
Statsråd Justis- og politidepartementet 03.11.1990 - 03.09.1992
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Kirke- og undervisningsdepartementet 23.01.1976 - 26.01.1978
Statssekretær Finans- og tolldepartementet 17.10.1979 - 03.02.1981
Statssekretær Utenriksdepartementet 21.05.1986 - 17.05.1988