Biografier

Oscar Christian Gundersen


Født: 17.03.1908
Død: 21.02.1991
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Justis- og politidepartementet 05.11.1945 - 18.11.1951
Statsråd Justis- og politidepartementet 19.11.1951 - 19.12.1952
Statsråd Departementet for handel og skipsfart 13.01.1962 - 27.08.1963
Statsråd Justis- og politidepartementet 25.09.1963 - 11.10.1965