Biografier

Bård André Hoksrud


Født: 26.03.1973
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1997-01 3. suppleant Telemark fylke Butikksjef ved Spar Vestskogen Fremskrittspartiet
2001-05 1. suppleant Telemark fylke Organisasjonssekretær, formann FpU Fremskrittspartiet
2005-09 2. representant Telemark fylke Organisasjonssekretær Fremskrittspartiet
2009-13 2. representant Telemark fylke BUTIKKSJ/distriktssekretær Fremskrittspartiet
2013-17 3. representant Telemark fylke Fremskrittspartiet
2017-21 3. representant Telemark fylke Fremskrittspartiet
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Landbruks- og matdepartementet 31.08.2018 - 22.01.2019
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Samferdselsdepartementet 16.10.2013 - 05.06.2015