Biografier

Anniken Scharning Huitfeldt


Født: 29.11.1969
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1993-97 2. suppleant Akershus fylke Arbeiderpartiet
2001-05 4. suppleant Akershus fylke Forsker i Forskningsstiftelsen Fafo Arbeiderpartiet
2005-09 1. representant Akershus fylke Forsker i Forskningsstiftelsen Fafo Arbeiderpartiet
2009-13 1. representant Akershus fylke forsker/statsråd Arbeiderpartiet
2013-17 2. representant Akershus fylke FORSKER Arbeiderpartiet
2017-21 2. representant Akershus fylke Arbeiderpartiet
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Barne- og likestillingsdepartementet 29.02.2008 - 20.10.2009
Kulturminister Kultur- og kirkedepartementet 21.10.2009 - 31.12.2009
Kulturminister Kulturdepartementet 01.01.2010 - 21.09.2012
Arbeidsminister Arbeidsdepartementet 21.09.2012 - 15.10.2013