Biografier

Carl Joachim Hambro


Født: 05.01.1885
Død: 15.12.1964
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. representant 5te kreds, Uranienborg Redaktør av A/S Ukens revy; Sjefredaktør i Morgenbladet Høyre
1922-24 3. representant Kristiania Redaktør av A/S Ukens revy Høyre
1925-27 1. representant Oslo Redaktør av A/S Ukens revy Høyre
1928-30 2. representant Oslo Redaktør av A/S Ukens revy Høyre
1931-33 1. representant Oslo Redaktør Høyre
1934-36 2. representant Oslo Redaktør Høyre
1937-45 2. representant Oslo Redaktør Høyre
1945-49 2. representant Oslo Redaktør Høyre
1949-53 2. representant Oslo Redaktør Høyre
1953-57 2. representant Oslo Redaktør Høyre
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1926- President Stortinget (i 1926 ble han 30. juni midlertidig valgt til president i Stortinget og fungerte siden som president på alle følgende Storting (fra 1931 førstepresident) unntatt sesjonen 1934 og til mars 1935, da han var visepresident)
1946- President Odelstinget
1947- President Odelstinget
1949- President Odelstinget
Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen
1922-24 Medlem i Konstutionskomiteen
Kom som forsterkning i 1923, ved behandling av Grønlandssaken. Trådte inn for Halvorsen 06.03.1923, I. E. Christensen trådte inn i hans sted i den forsterkede komiteen. Nestformann fra 25.07.1924.

Nestformann i Universitets- og fagskolekomiteen
Nestformann i 1922-1923. Gikk ut for W. Nygaard 06.03.1923.

1925-27 Formann i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Erstattet av K. Platou 25.05.-25.06.1925.

1928-30 Formann i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Formann i 1928-1930.

1931-33 Formann i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Erstattet av Maroni 21.04.-30.04.1932. Erstattet av Aarsrud deler av perioden 1931-1933.

1934-36 Formann i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Erstattet av Grundt deler av sesjonene i 1934-1936.

1937-45 Formann i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Erstattet av R. Brevig 27.04.-10.05 og 24.05.-28.05.1937, 20.01.-26.01 og 26.04.-04.05.1938 samt 02.02.-06.02 og 05.05.-16.05.1939.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Tilsynsmenn ved Stortingets bibliotek
Trådte inn for Hagerup Bull i 1921,

Medlem i Utenrikskomiteen
Trådte inn for O. B. Halvorsen 21.06.1920.

1922-24 Medlem i Tilsynsmenn ved Stortingets bibliotek
Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Platou 15.10.1923.

Medlem i Om Stortingets forretningsorden
Medlem i Utenrikskomiteen
1925-27 Formann i Styret for Norsk-Amerikanernes Minnegave til Norge 1914
Medlem i Tilsynsmenn ved Stortingets bibliotek
Medlem i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Permisjon i 1925, Getz trådte inn i hans sted.

Medlem i Om Stortingets forretningsorden
1928-30 Medlem i Plankomite for Stortingsbygningen
Formann i Styret for Norsk-Amerikanernes Minnegave til Norge 1914
Medlem i Tilsynsmenn ved Stortingets bibliotek
Medlem i Den store budsjettkomiteen
Gikk ut for Lykke i 1929.

Formann i Valgkomiteen
1931-33 Formann i Styret for Norsk-Amerikanernes Minnegave til Norge 1914
Formann i Valgkomiteen
Medlem i Om ekstraordinær avhjelp av krisen
Formann i Om forretningsordenen
Formann i Om forretningsordenen
1934-36 Formann i Styret for Norsk-Amerikanernes Minnegave til Norge 1914
Formann i Valgkomiteen
Formann i Om forretningsordenen
1937-45 Formann i Styret for Norsk-Amerikanernes Minnegave til Norge 1914
Formann i Valgkomiteen
Medlem i Ang. revisjon av Stortingets forretningsorden
Formann i Om bevilgning til nøytralitetsvakt og forsyninger m.v

Medlemskap i delegasjoner:

Utsending - Folkenes Forbunds møter i Genéve, 1926.
Utsending - De Forente Nasjoners første generalforsamling i London, 1946.
Utsending - De Forente Nasjoners generalforsamlinger i New York og Paris.
Medlem - Stortingets Nobelkomite, 1939.
Formann - Stortingets Nobelkomite, 1945.
Lederskap i stortingsgrupper
Periode Embete Parti
1926-1940 Parlamentarisk leder Høire
1945-1947 Parlamentarisk leder Høire
1949 Parlamentarisk leder Høire

Personalia:

Født 05.01.1885, Bergen.
Sønn av skolebestyrer Edvard Isak Hambro (1847-1909) og Nicoline Christine Harbitz (1861-1926).

Utdanning og yrke:

Student - Hambros skole i Bergen (1902)
Cand. mag. (1907)
Reiste - U. S. A. og Canada (1913) (for å forberede norsk-amerikanernes deltagelse i jubileumsutstillingen 1914)

Redaktør - "Morgenbladet"s litteraturavdeling
Litteratur-medarbeider - "Morgenbladet" (fra 1905)
Lærer - Kristiania handelsgymnasium (1907)
Lærer - Vestheim skole (1908-1912)
Sekretær - Nordmannsforbundet (1910-1913)
Sjefredaktør - "Morgenbladet" (1913-1919)
Redaktør - A.s Ukens Revy (1921-1929)

Offentlige verv:

Generalsekretær - Komiteen til innsamling av Universitetets jubileumsfond
Medlem - Komiteen for studenterhjemmet på Blindern
Medlem - Styret studenterhjemmet på Blindern
Formann - Det norsk-amerikanske minnegavefond av 1914
Medlem - Delegasjonen om arkivsaken av 1925
Viseformann - Den rådgivende komite av 1949 for regjeringen under fiskerigrense-tvisten i Haag
Medlem - Kristiania skolestyre (1913-1923)
Formann - Kristiania skolestyre (1921-1923)
Medlem - Forhandlingsdelegasjonen med Danmark om Øst-Grønland (1923)
Medlem - Forhandlingsdelegasjonen med Danmark om Øst-Grønland (1924)(hvorav fremgikk overenskomsten av 9. juli 1924)
Stortingets representant - Den norsk-amerikanske 100-årsfest i Minnesota (1925)
Medlem - Presidiet Folkenes Forbund (1927)
Viseformann - Det Nye Teaters styre (fra 1928)
Medlem - Folkenes Forbunds 13manns-komite (1929)
Medlem - Folkenes Forbunds 13manns-komite (1930)
Stortingets representant - Innvielsen av det nye Riksdagshus i Helsingfors (1931)
Medlem - Folkenes Forbunds 13manns-komite (1931)
Medlem - Kontrollkomiteen Folkenes Forbunds (fra 1932)
Formann - Stortingets delegasjon til den svenske riksdags 500-års jubileum (1935)
President - Folkeforbundets forsamling (fra 1939)(gjenvalgt 1946)
Formann - Kontrollkomiteen Folkenes Forbunds (1939-1945)
Delegert - Den internasjonale arbeidskonferanse i New York (1941)
Delegert - Den internasjonale arbeidskonferanse i Philadelphia (1944)
Delegert - San-Francisco-konferansen (1945)
Revisor - St. Olavsordenen (1946)
Utsending - Fredskonferansen i Paris (1946)(sept. 1946)
President - Den internasjonale arbeidskonferanse i Genéve (1947)
Utsending - De nordiske møter i København og Oslo (1949)(jan. 1949)
Utsending - Den danske Rigsdags 100-års jubileum (1949)(5. juni 1949)

Verv i partier:

Formann - den konservative Studenterforening (i 2 år)
Medlem - Kristiania konservative Forenings styre (fra 1908) (1908--1)
Medlem - Høires arbeidskomite (fra 1915) (1915--1)
Fung. formann - Høires Centralstyre (1926)
Formann - Høires Centralstyre (1928-1934)
Formann - Høires Centralstyre (fra 1945) (1945--1)

Verv i organisasjoner:

Formann - Studentersamfundet
Formann - Filologisk Forening (1904)
Redaktør - Nordmannsforbundets tidsskrift (1911-1916)
Medlem - Styret Nordmannsforbundet (fra 1913)
Medlem - Den konservative presses forening (1913-1920)
Viseformann - Styret Nordmannsforbundet (fra 1915)
Formann - Nordmannsforbundet (1923-1946)
Formann - Styret Norge-Amerika-fondet av 1919 (fra 1925)

Andre administrative verv:

Medlem - Direksjonen "Morgenbladet" (til 1933) (-1-1933)
Medlem - Styret A.s. Norsk Telegrambyrå (fra 1918)
Formann - Styret A.s Ukens Revy (1919-1929)
Formann - Styret A.s. Norsk Telegrambyrå (1920-1946)
Medlem - Styret Instituttet for sammenlignende kulturforskning (fra 1927)

Litteratur:

Art. forf. - Tallrike artikler i innen- og utenlandske blad og tidsskrifter
Utga - Sprogets ånd og bokstavens tjenere (1913)
Utga - Irske studier og streiftog (1920)
Utga - Mænd og masker (1921)
Utga - Norske nærings, interesser på Grønland (1924)
Utga - Norsk litteraturhistorie for gymnasiet (1924)
Utga - Folkeforbundet og dets arbeide (1931)
Utga - Høire gjennem 50 år (1934)
Utga - Amerikaferd (1935)
Utga - Taler i tiden (1936)
Utga - Amerika på skilleveien (1936)
Utga - Portræter og profiler (1937)
Utga - Moderne Mentalitet (1937)
Utga - For frihet og fred (1939)
Utga - Taler i krig (1945)
Utga - De første måneder (1945)
Utga - Historisk supplement (1947)
Utga - Far og sønn (1948)

Diverse:

Okkupasjonen: Etter regjeringens ønske reiste han 10. april 1940 til Stockholm, forlot byen 20. mai, sluttet seg til regjeringen i Nord-Norge og kom med den til England og 12. juli 1940 til U. S. A. Her ble han til okt. 1944, da han ble kalt til London.
Foredragsholder: Canada og U.S.A.
Ledet Stortingets siste møte på Elverum (1940-)
Ledet Stortingets første møte etter frigjøringen (1945-) (14. juni 1945)