Biografier

Guri Helene Ingebrigtsen


Født: 19.05.1952
Død: 05.01.2020
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Sosialminister Sosial- og helsedepartementet 17.03.2000 - 18.10.2001