Biografier

Marit Berger Røsland


Født: 21.09.1978
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
2001-05 7. suppleant Akershus fylke Høyre
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
EØS- og EU-minister Utenriksdepartementet 20.10.2017 - 17.01.2018
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Statsministerens kontor 17.10.2014 - 15.12.2015
Statssekretær Justis- og beredskapsdepartementet 16.12.2015 - 23.09.2016
Statssekretær Utenriksdepartementet 23.09.2016 - 20.10.2017