Biografier

Monica Mæland


Født: 06.02.1968
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
2001-05 4. suppleant Hordaland fylke Høyre
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Nærings- og handelsdepartementet 16.10.2013 - 31.12.2013
Næringsminister Nærings- og fiskeridepartementet 01.01.2014 - 17.01.2018
Statsråd Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17.01.2018 - 24.01.2020
Statsråd Justis- og beredskapsdepartementet 24.01.2020 - 21.01.2021