Biografier

Kari Henriksen


Født: 10.08.1955
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
2005-09 1. suppleant Vest-Agder fylke Leder av Nasjonalt kompetansenettverk for barn av foreldre med psykisk sykdom eller rusavhengighet; Spesialkonsulent/fagutviklingsleder i forsknings- og fagutviklingsenheten, avd. rus og avhengighetsbehandling, Sørlandet sykehus HF; Veileder Seprep Arbeiderpartiet
2009-13 2. representant Vest-Agder fylke spesialsykepleier Arbeiderpartiet
2013-17 2. representant Vest-Agder fylke Arbeiderpartiet
2017-21 2. representant Vest-Agder fylke Arbeiderpartiet
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet 03.12.2007 - 03.04.2009