Biografier

Kjell Erik Øie


Født: 02.03.1960
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
2005-09 2. suppleant Oslo Arbeiderpartiet
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Barne- og likestillingsdepartementet 21.10.2005 - 27.03.2009
Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet 08.06.2012 - 15.10.2013