Biografier

Ingvild Kjerkol


Født: 18.05.1975
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
2005-09 2. suppleant Nord-Trøndelag fylke Lærer i fransk på ungdomstrinnet, Stjørdal kommune; Næringspolitisk rådgiver i Allskog BA Arbeiderpartiet
2009-13 2. suppleant Nord-Trøndelag fylke Næringspolitisk rådgiver i Allskog BA Arbeiderpartiet
2013-17 1. representant Nord-Trøndelag fylke CAND.MAG Arbeiderpartiet
2017-21 1. representant Nord-Trøndelag fylke Arbeiderpartiet