Biografier

Manuela Myriam Henri Ramin-Osmundsen


Født: 15.07.1963
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Barne- og likestillingsdepartementet 18.10.2007 - 14.02.2008