Biografier

Jon Georg Dale


Født: 16.06.1984
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
2009-13 1. suppleant Møre og Romsdal fylke Fremskrittspartiet
2013-17 3. suppleant Møre og Romsdal fylke LAKSEOPP Fremskrittspartiet
2017-21 6. representant Møre og Romsdal fylke Fremskrittspartiet
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Landbruks- og matminister Landbruks- og matdepartementet 16.12.2015 - 31.08.2018
Statsråd Samferdselsdepartementet 31.08.2018 - 24.01.2020
Statsråd Justis- og beredskapsdepartementet 15.03.2019 - 29.03.2019
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Samferdselsdepartementet 16.10.2013 - 17.10.2014
Statssekretær Finansdepartementet 17.10.2014 - 15.12.2015