Biografier

Olaug Vervik Bollestad


Født: 04.11.1961
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
2009-13 3. suppleant Rogaland fylke sykepleier/ordfører Kristelig Folkeparti
2013-17 5. representant Rogaland fylke SYKPL Kristelig Folkeparti
2017-21 7. representant Rogaland fylke Kristelig Folkeparti
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Landbruks- og matdepartementet 22.01.2019 - 28.09.2021
Statsråd Barne- og familiedepartementet 20.09.2021 - 28.09.2021