Biografier

Ragnhild Vassvik Kalstad


Født: 21.06.1966
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
2009-13 4. suppleant Finnmark fylke Arbeiderpartiet
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 07.09.2012 - 15.10.2013