Biografier

Solveig Horne


Født: 12.01.1969
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Barne- og likestillingsdepartementet 16.10.2013 - 17.01.2018