Biografier

Frank Bakke-Jensen


Født: 08.03.1965
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
EØS- og EU-minister Utenriksdepartementet 20.12.2016 - 20.10.2017
Forsvarsminister Forsvarsdepartementet 20.10.2017 - 16.06.2021