Biografier

Gerda Ragnhild Queseth Haarstad


Født: 04.04.1939
Død: 06.06.2017
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1973-77 1. suppleant Hedmark fylke Husmor Senterpartiet
1977-81 1. suppleant Hedmark fylke Husmor Senterpartiet
1981-85 5. representant Hedmark fylke Husmor Senterpartiet
1985-89 6. representant Hedmark fylke Husmor Senterpartiet
1989-93 7. representant Hedmark fylke Husmor Senterpartiet
1993-97 3. representant Hedmark fylke Husmor Senterpartiet
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Kommunal- og regionaldepartementet 17.10.1997 - 15.03.1999