Biografier

Oskar I


Født: 04.07.1799
Død: 08.07.1859
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Visekonge 11.04.1824 - 31.10.1824
Visekonge 17.06.1833 - 02.09.1833