Biografier

Jonas Collett


Født: 25.03.1772
Død: 03.01.1851
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd 4. departement for indre anliggender, kameralvesenet og økonomien 30.11.1814 - 31.03.1816
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.04.1816 - 30.04.1817
Statsråd 4. departement for indre anliggender, kameralvesenet og økonomien 01.05.1817 - 31.12.1818
Statsråd 5. departement for finans, handels og tollfaget 01.10.1818 - 19.11.1818
Statsråd uten portefølje 01.01.1819 - 30.04.1819
Statsråd Armédepartementet 01.05.1819 - 30.09.1819
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 01.10.1819 - 31.08.1820
Statsråd Marinedepartementet 01.05.1820 - 31.08.1820
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.09.1820 - 31.07.1821
Statsråd uten portefølje 01.08.1821 - 31.12.1821
Statsråd Finans- og tolldepartementet 01.01.1822 - 09.11.1836
Førstestatsråd 01.07.1822 - 16.12.1836