Biografier

Christian Ludvig August Diriks


Født: 16.10.1802
Død: 09.07.1873
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Konstituert statsråd Revisjonsdepartementet 14.09.1856 - 23.09.1856
Tilforordnet statsråd Revisjonsdepartementet 11.09.1857 - 02.10.1857
Tilforordnet statsråd Postdepartementet 12.08.1861 - 24.08.1861