Biografier

Geir Kjell Andersland


Født: 1948
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Sosialdepartementet 01.11.1989 - 02.11.1990