Biografier

Arve Bakke


Født: 1952
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Administrasjonsdepartementet 29.11.1996 - 31.12.1996
Statssekretær Planleggings- og samordningsdepartementet 01.01.1997 - 16.10.1997