Biografier

Ottar Befring


Født: 19.11.1939
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Landbruksdepartementet 01.03.1992 - 24.10.1996
Statssekretær Landbruksdepartementet 25.10.1996 - 16.10.1997