Biografier

Harald Rensvik


Født:
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Arbeids- og administrasjonsdepartementet 16.11.1990 - 03.09.1992