Biografier

Konrad Gustav Knudsen


Født: 19.08.1890
Død: 16.06.1959
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1937-45 5. representant Buskerud fylke Redaktør Arbeiderpartiet
1945-49 1. representant Buskerud fylke Riksrevisor Arbeiderpartiet
1949-53 1. representant Buskerud fylke Riksrevisor Arbeiderpartiet
1953-57 1. representant Buskerud fylke Riksrevisor Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1937-45 Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen

Personalia:

Født 19.08.1890, Drammen.
Sønn av malermester Olaves Knudsen (1850-1896) og Gina Larsen (1867-).

Utdanning og yrke:

Elev - Folkeskolen
Elev - Privat handelsskole i Drammen
Studiereise - England og Frankrike
Studerte - Med Conrad Mohrs stipendium, sosialismen (reiste da i store deler av De Forente Stater)
Reiste - Amerika (1909-1920)

Maler
Lønnet fylkessekretær - Buskerud arbeiderparti
Maler og skog- og anleggsarbeider - Amerika (til 1917)
Redaktør - "SocialDemokraten" i Chicago (fra 1917)
Maler - Drammen (1920-1923)
Redaktør - "Fremtiden" i Drammen ved dets avdelingskontor i Hønefoss (fra 1923)
Arbeidet - Legasjonen i Stockholm Kort tid (1940)
Foredragsholder - For Statens informasjonstjeneste, gjennom hele Canada Atlanterhavet til Stillehavet (1941)
Ansatt - Riksrevisjonens kontor i New York (1942-1945) (fra 1. jan. 1942 til frigjøringen i 1945)

Offentlige verv:

Varamann - Riksrevisjonen (fra 1946)

Verv i partier:

Formann - Drammen arbeiderpartis ungdomslag (1921)
Formann - Drammens arbeiderparti (1922-1923)
Medlem - det norske Arbeiderpartis landsstyre (1923-1925)