Biografier

Ola H. Kveli


Født: 23.04.1921
Død: 22.04.2003
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1961-65 1. suppleant Nord-Trøndelag fylke Arbeidet i jord- og skogbruk Venstre
1965-69 1. suppleant Nord-Trøndelag fylke Arbeidet i jord- og skogbruk Venstre
1969-73 6. representant Nord-Trøndelag fylke Agronom Venstre
1969-73 6. representant Nord-Trøndelag fylke Agronom Det Liberale Folkepartiet